Müügitingimused

Käesolev redaktsioon on jõus al. 01.11.2020; käibemaksumäära muutus alates 01.01.2024.
 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1. Tingimused kehtivad Tapeedipood.ee veebipoe külastaja (edaspidi Klient) ja Tapeedipood.ee omaniku AVDS Group OÜ (edaspidi Müüja ja/või Tapeedipood.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tapeedipood.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 2. Hinnakiri
  1. Kõik hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22%.
  2. Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile või pooltevaheliste läbirääkimiste käigus pakutud transpordihinnale.
  3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu igal ajal ilma ette teatamata. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
  4. Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist ja tagastada ettemaksu kui seoses tehnilise veaga või inimliku eksituse tõttu toote andmed olid sisestatud ilmselgelt suure veaga (näiteks, sisestatud tootehind oli 1 euro 100 euro asemel).
 3. Toodete eest tasumine
  1. Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel:
   • Pangalink (SEB, Swedbank, Nordea, Luminor, Citadele, LHV, Coop jt) – Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt ostu vormistamisel. Klient suunatakse makselüüsi lehele ja sealt edasi valitud panka;
   • Krediitkaart (Visa või Maskercard) – Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt ostu vormistamisel. Klient suunatakse makselüüsi lehele kus ta krediitkaardiandmed sisestab ja sealt edasi vajadusel valitud panka tehingu kinnitamiseks;
   • Ettemaksu arve - Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena e-postiga. Klient maksab vähemalt 50% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks, tehes ülekande Tapeedipood.ee arveldusarvele Kliendile sobilikust pangast.
    Maksetähtajaks on 3 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.
 4. Toodete tarnimine
  1. Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel: Itella Smartpost pakiautomaat, Omniva pakiautomaat, postkontor, kuller, "Tulen ise järgi".
  2. Laos olevatel toodetel on tarneaeg 1-5 tööpäeva. Tellitavatel toodetel on täitmise aeg 10-30 kalendripäeva.
  3. Müüja kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
  4. Juhul, kui Teie poolt tellitud Toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatame sellest Kliendile poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel ning ühtlasi annab Müüja Kliendile teada tellitud Toote kohaletoimetamise tähtaja.
  5. Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele.
  6. Kohe kui kaup on saabunud Müüja lattu, teavitatakse Klienti sellest elektronpostiga.
  7. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  8. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitame Kliendil üle vaadata toote pakend. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Nähtavate vigastuste korral soovitame Kliendil kaupa mitte vastu võtta. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@tapeedipood.ee või helistada kontakttelefonile 5525641.
 5. Toodete tagastamine (sh. tellimuse katkestamine)
  1. Kliendil (v.a juriidilised isikud) on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.
  2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Tapeedipood.ee-le saadetud kirjalikult aadressil info@tapeedipood.ee. Soovitame Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.
  3. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetada tagastatava kauba Tapeedipood.ee-le 14  päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate müüjani jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient (va juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule või tootel ilmnevad puudused).
  4. Toote tagastamise korral kannab Tapeedipood.ee toote eest tasutud summa samale pangakontole, millelt vastav makse Tapeedipood.ee-le laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest müüjani.
   Pangalingimaksed tagastatakse tellimuse kogusumma ulatuses, kuid sellest arvatakse maha pangalinkide teenustasud. Tapeedipood.ee võib endale jätta kuni 10% tellimuse kogusummast, et katta tellimuse töötlemisega seonduvad kulud.
  5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada toote koos originaalpakendiga. Tagastatav kaub peab olema kahjustamata, täiskomplektis, siltidega ning kasutamata. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
  6. Tagastatavad tapeedid võetakse tagasi ainult originaalpakendis. Katkise või avatud turvakilega tapeedirullid ei kuulu tagastamisele.
  7. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti:
   • kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades, s.t eritellimusel valmistatud toodete puhul;
   • asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.
 6. Pretensiooni esitamise tähtaeg
  1. Toodetele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg 2 (kaks) aastat. Kauba puuduse ilmnemisel tuleb Kliendil sellest teavitada kohe e-posti teel.
  2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Tapeedipood.ee probleemist e-posti aadressil info@tapeedipood.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Tapeedipood.ee-lt tasuta toote vahetamist või parandamist.
  3. Tapeedipood.ee ei vastuta:
   • Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
   • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
   • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
  4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Tapeedipood.ee kulul.
 7. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. Tapeedipood.ee ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Tapeedipood.ee ei vastuta Kliendil tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 8. Muud tingimused
  1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Näiteks, tapeedi värvid võivad erineda kuvaril olevast pildist seoses kuvarite erinevate omaduste või seadistustega.
  2. Kliendi ja Tapeedipood.ee vahel seoses Tapeedipood.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.